تصاویر اجرای پروژه ها

تصاویر زیر بخشی از فعالیت های این شرکت را به نمایش گذاشته است :

حوزه های فعالیت شرکت

  • حوزه الکترونیک
  • انتقال صوت و تصویر
  • تجهیزات حفاظتی و امنیتی
  • سیستم های اطفا حریق
  • پیاده سازی و نگهداری دکل های مخابراتی

بخش از تصاویر

تصاویر زیر مربوط به فعالیت های چندین سال شرکت رهاورد اسپیر صنعت میباشد.

نمونه فعالیت ها

این تصاویر تنها بخشی از فعالیت های شرکت رهاورد اسپیر صنعت میباشد.برای اطلاع از سایر فعالیت های اسپیر صفحه "رزومه" را نیز ببینید. دیدن رزومه

میخواهید بیشتر بدانید؟ خدمات اسپیر را نیز مطالعه بفرمایید دیدن خدمات ما

How to Contact Us

Verbal

contact us

Documents